Oslo katolske bispedømme søker redaktør for St. Olav tidsskrift

Utlysning:

Redaktør for St. Olav tidsskrift

Da vår nåværende redaktør går av med pensjon, søker vi fra høsten 2006 redaktør i 50% stilling til St. Olav tidsskrift.

St. Olav tidsskrift eies av Oslo katolske bispedømme. Det er et abonnementsblad som kommer ut med 10 numre i året.

Bispedømmets siktemål med bladet er å ha et tidsskrift som lever med i tidens aktuelle spørsmål og som går i dybden i disse fra Kirkens ståsted. Ikke minst står det sentralt å formidle Kirkens syn i de mange tidsaktuelle kontroversielle saker. Samtidig skal tidsskriftet være et åpent forum for dialog og debatt.

Søkere må ha bred kjennskap til Den katolske kirkes tro, virksomhet og historie, både i Norge og internasjonalt. Det kreves høyere utdanning. Journalistisk bakgrunn eller erfaring er en fordel. Som utgangspunkt er det en forutsetning at søker er katolikk.

Ved siden av det innholdsmessige, har redaktøren også ansvar for den økonomiske siden ved driften av bladet, herunder å sikre et tilstrekkelig abonnentgrunnlag. Det er et mål at bladet skal være økonomisk selvbærende.

Stillingen er ledig fra 1. september 2006 og utlyses på åremål for 5 år. Det kan bli aktuelt å overveie kombinasjon med annen oppgave, slik at det blir en full stilling.

Lønn etter avtale.

Søknad sendes Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo, innen 5. juni 2006.

Henvendelser om stillingen kan rettes til generalvikar Arne Kirsebom eller kansellist Ulrik Sverdrup-Thygeson.

Melding fra Oslo katolske bispedømme (17. mars 2006)

av Webmaster publisert 06.01.2010, sist endret 06.01.2010 - 15:46