Biskoper med refleksjoner om å bygge et godt demokrati

Eksekutivkomiteen av argentinske biskoper har i et dokument presentert refleksjoner til hvordan det kan bygges et godt og velfungerende demokrati i Argentina. Dette kommer til uttrykk i dokumentet "Tilbakeblikk på fortiden og å bygge en fremtid basert på visdom", som poengterer hva som er et godt demokrati og at det argentinske diktaturet som begynte i 24. mars 1976 ikke må bli glemt.

I dokumentet sies det at menneskers hukommelse "blir styrket eller gitt næring av uttallige begivenheter som har funnet sted i løpet av historien. Noen begivenheter skal feires, som for eksempel fruktbare hendelser som har styrket samfunnet. Andre begivenheter, som består av smerte og tristhet, skal ikke bli tiet eller bragt til taushet."

"Vi argentinere ser tilbake og gjenkaller det avbrudd i vårt demokratiske system som fant sted 24. mars 1976", heter det videre i dokumentet. Denne hendelsen, som fant sted i sammenheng med store institusjonelle skrøpeligheter og var rettet mot lederskapet i staten den gangen, fikk store konsekvenser og negative utslag på dagliglivet i landet vårt."

I dokumentet understrekes at disse negative hendelsene, som rammet liv og menneskelig verdighet, lovene og samfunnsinstitusjonene hardt, er "en anledning for oss til å lære av våre feil og å ha blikket rettet mot fremtiden."

"Som kristne skal vi når vi retter blikket bakover, med all vår pietet og kraft, snu alt dette negative når vi nå retter blikket mot en fremtid basert på visdom, forsoning og håp", tilføyer biskopene.

Dokumentet avsluttes med oppfordringen om å ta utgangspunkt i troen på Gud, som er vår alles Far, slik at vi kan bli styrket til å ta det ansvar vi alle er kalt til å bære sammen.

CNA-Catholic News Agency (20. mars 2006)

av Webmaster publisert 20.03.2006, sist endret 20.03.2006 - 11:43