Biskopene forbereder introduksjon av permanente diakoner

Irlands katolske biskoper har nedsatt en arbeidsgruppe for å forberede innføringen av det permanente diakonat i de bispedømmer som har bestemt seg for å ha slike. Diakonene, som etter kirkeloven må være menn, kan utføre en rekke av de tjenester som man vanligvis assosierer med presteembedet. Unntatt er messefeiring og skriftemål.

I Irland vil man åpne for at ugifte menn blir diakoner etter et treårig utdannelsesprogram. De må da avlegge sølibatsløfte. Men det vurderes også om man vil tillate gifte menn å bli permanente diakoner.

Biskopenes søknad om å introdusere det permanente diakonat ble innvilget av Roma i juli 2005.

catholicireland.net (20. mars 2006)

av Webmaster publisert 20.03.2006, sist endret 20.03.2006 - 12:06