Pressekontoret og PR-arbeidet omorganiseres

Kilder ved Vatikanet melder nå at pave Benedikt XVI vurderer en reorganisering av Kurien, og at Vatikanets pressekontor da vil inngå som del av en større avdeling som får ansvar for "public relations" og utadrettet virksomhet i bred forstand. En slik avdeling kan foruten pressekontoret (Sala Stampa) komme til å omfatte Vatikanradioen, Vatikanets avis L'Osservatore Romano og Vatikanets fjernsynsvirksomhet, samt det eksiterende Pavelig råd for sosial kommunikasjon.

Vatikanets presskontor er utviklet over tid. I 1939 opprettet Den Hellige Stol et informasjonsbyrå underlagt L'Osservatore Romano. Dette byrået skulle betjene akkrediterte journalister ved Vatikanet. Ikke før i 1966 ble det nåværende pressekontoret etablert som et eget og permanent kontor, etter at det først ble organisert for å formidle informasjon om Det annet Vatikankonsil.

Den apostoliske konstitusjon "Pastor Bonus", som fastsatte reorganiseringen av Den romerske kurie i 1988, beskrev pressekontoret som et "spesialkontor" under Vatikanets statssekretariat. Pressekontorets nåværende direktør, den spanske legmannen Joaquin Navarro-Valls, som har ledet kontoret siden 1984, har antydet at han forbereder sin avgang.

CWNews (20. mars 2006)

av Webmaster publisert 20.03.2006, sist endret 20.03.2006 - 12:10