Programmet for konsistoriet offentliggjort

 Se også:

Vatikanet offentliggjorde i dag programmet for pave Benedikt XVIs første konsistorium, som avholdes fredag den 24. mars. Her vil paven kreere de 15 nye kardinaler som ble offentliggjort den 22. februar.

Konsistoriet starter fredag den 24. mars kl. 10.30. Åpningen finner sted på den øverste trappeavsatsen ved inngangen til Peterskirken. Under denne messen innlemmer pave Benedikt XVI offisielt de nye kardinalene i kretsen av de kirkelige "senatorer" og overrekker dem birettaen ("kardinalshatten").

Fredag ettermiddag, mellom 16.30 og 17.30, vil de nye kardinalene motta høflighetsvisitter i det apostoliske palass. Her kan kurierepresentanter, kirkeledere, venner og offisielle gjester personlig overbringe sine gratulasjoner.

Den første messen med de nykreerte kardinalene feires lørdag den 25. mars kl. 10.30, også på Petersplassen. Under denne takksigelsesmessen overrekker paven dem kardinalringene.

Torsdag har paven invitert hele kardinalkollegiet til et treff i det apostoliske palass, der de vil drøfte aktuelle spørsmål.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste) (20. mars 2006)

av Webmaster publisert 20.03.2006, sist endret 20.03.2006 - 14:49