Katolske biskoper fordømmer farlig og skjødesløs bilkjøring

Katolske biskoper i Irland har etter en tre dagers lang episkopal konferanse nylig i en uttalelse fordømt farlig og skjødesløs bilkjøring som en sosial synd. Nå oppfordrer de alle bilførere om å forstå hvilken betydning det er å kunne ferdes trygt og sikkert langs veiene. Uttalelsen er ment som et bidrag til at folk ut fra sin samvittighet må la seg tilskynde til å være seg sitt ansvar bevisst.

Biskopene retter også en spesiell henstilling til motorsyklistene.

Som et tilsvar til den bitende kritikken som er blitt rettet mot myndighetenes tilkortkommenhet med hensyn til manglende strategi og planlegging for å komme ulykkene til livs, uttrykker biskopene sin avsky eller gru over det sørgerlige faktum at 399 mennesker mistet livet på veiene i Den irske republikken i fjor, mens det tilsvarende antall for Nord-Irlands vedkommende var 110.

«Mange av disse dødsfallene kunne ha vært unngått. Trafikkulykker på veiene er en av de største årsakene til død og alvorlige skader i vårt samfunn», uttaler biskopene.

Biskopene sier avslutningsvis at det å ta vare på hverandre i fellesskapet, er selve basisen i det å respektere menneskers verdi på tvers av ulike kulturer og religioner.

«Det essensielle ved en god adferd på veiene, er et annet eksempel på sosial orden i et moderne og travelt demokrati», heter det i uttalelsen.

Catholicireland.net (22. mars 2006)

av Webmaster publisert 22.03.2006, sist endret 22.03.2006 - 15:42