Fredag 24. mars vil kardinalkollegiet ha 193 medlemmer

 Se også:

Fredag 24. mars holder Benedikt XVI sitt første ordinære, offentlige konsistorium, hvor han skal kreere 15 nye kardinaler. Medregnet nykommerne vil kardinalkollegiet da ha 193 medlemmer. Blant disse er 120 under 80 år gamle og er derved stemmeberettigete ved pavevalg.

Etter fredagens konsistorium vil Europa ha 100 kardinaler, hvorav 60 med stemmerett, mens Amerika vil ha 52 kardinaler (20 fra Nord-Amerika og 32 fra Syd-Amerika) med 36 elektorer. Det blir 17 afrikanske kardinaler med 9 elektorer, 20 asiatiske kardinaler med 13 elektorer, og fire kardinaler fra Oseania med 2 elektorer.

Italia er fremdeles landet med høyest antall kardinaler, i alt 40, inkludert tre som kreeres 24. mars. Deretter følger USA med 15 kardinaler, og Frankrike og Spania med ni hver.

Konsistoriet skal foregå etter det nye ritualet som ble introdusert 28. juni 1991. Etter en liturgisk hilsen leser paven kreeringsformularet og utroper offisielt navnene til de nye kardinalene. Den første av de nye kardinalene vil så tale til paven på vegne av alle de andre.

Ordets liturgi etterfølges av en preken av paven. Dernest skal de nye kardinalene bekjenne troen og avlegge sin ed. De vil da motta den røde "birettaen" eller hatten, og får tildelt hver sin titularkirke i Roma som et tegn på at de deler Pavens pastorale omsorg for byen.

Den Hellige Far vil overrekke hver av de nye kardinalene bullen som stadfester at de er kreert til kardinal og brevet som tildeler dem titular- eller diakonatskirke, og utveksle fredshilsen med dem. Kardinalen vil deretter gjøre det samme med hverandre. Ritualet avsluttes med de troendes forbønner, Fadervår og sluttvelsignelsen.

Les også Fakta om kardinaler.

VIS (23. mars 2006)

av Webmaster publisert 23.03.2006, sist endret 23.03.2006 - 13:37