Kardinalkollegiet møtte Paven

 Se også:

I forkant av dagens konsistorium i Vatikanet, hadde pave Benedikt XVI torsdag invitert kardinalene til en dag med samling om bønn og refleksjon. Samlingen fant sted i Vatikanets synodehall.

Ved møtets åpning torsdag morgen takket kardinalkollegiets dekanus, kardinal Angelo Sodano, på alles vegne Benedikt XVI for å ha invitert dem til denne bønnens dag som en oppmuntring "til å forene kreftene enda mer i arbeidet med de pastorale utfordringer i vår tid." Dagens møte, sa han, "viser hvor viktig Deres Hellighets holdninger er for kardinalkollegiet. Vi for vår del forplikter oss til å påta oss de oppgaver Kirken forventer."

I sin korte hilsen minnet kardinal Sodano om hvordan kardinalene bistår Paven, både når de er samlet som kollegium og når de enkeltvis opptrer innenfor Kurien. I denne sammenheng understreket han komplementariteten mellom de to konsultative organer Paven har til rådighet: Synoden, som ble opprettet som følge av Det annet Vatikankonsil, og kardinalkollegiet.

"Deres Hellighet," konkluderte kardinal Sodanao, "vil nå orientere oss om de emner du vil høre vår mening og våre råd om. Som dekanus er det også en ære for meg å overbringe til deg de mest hengivne hilsner fra de av kollegiets medlemmer som selv ikke kan være tilstede på grunn av preserende oppgaver eller helsemessige årsaker, spesielt fra kardinal Bernardin Gantin, dekanus emeritus, som er tilstede i ånden."

I løpet av samlingen har det vært frie drøftelser og utveksling av meninger, på en tilsvarende måte som under kongregasjonen av kardinaler i forkant av fjorårets konklav. Kongregasjonen ble ledet av daværende kardinal Joseph Ratzinger i egenskap av dekanus for kardinalkollegiet.

Temaer for gårsdagens møte ble offentliggjort etter møtets avslutning og skal ha omhandlet fem temaer:

- Hvordan reparere bruddet med de katolske tradisjonalister

- Relasjonene mellom Kirken og islam

- De emeriterte (pensjonerte) biskopers status

- Forberedelsen og bruken av liturgiske tekster

Refleksjons- og bønnedagen startet klokken 0930 torsdag morgen, og ble avsluttet klokken 1900, bare avbrutt av middagspause, og var opptakt til dagens ordinære, offentlige konsistorium. Dette er første konsistorium under Benedikt XVIs pontifikat, og han kreerer i dag 15 nye kardinaler.

VIS / CWNews (24. mars 2006)

av Webmaster publisert 24.03.2006, sist endret 24.03.2006 - 10:53