Krav til demokrati og menneskerettigheter

I Vietnam sirkulerer det en appell som maner til demokrati og respekt for menneskerettighetene. Det er katolske prester og intellektuelle vietnamesere som etterlyser dette overfor myndighetene. Oppfordringen er en støtte til de mange arbeidere som er gått ut i streik de siste månedene.

En lov fra 1992 sier at regjeringen skal fremme de politiske vedtak om arbeid, lønn, ferie og sosiale trygdeordninger. Foreløpig er dette bare papirbestemmelser som ikke er satt ut i livet, heter det i appellen.

Kvinner føler seg diskriminert, er underbetalt og løper en stor helserisiko ved fabrikkene. Mange puster inn giftige gasser på fabrikkene, og har ikke verneutstyr.

Siden 1975 har de katolske fabrikkarbeiderne ikke hatt ferie ved jule-og påskehøytidene. De kan heller ikke slutte seg til den fagforening de selv ønsker. Andre forteller om at de heller ikke kan streike for sine rettigheter, fordi de da ville miste arbeidet.

De mange streikene før årsskiftet ga klare indikasjoner på at arbeiderne ikke kunne fortsette å leve under disse inhumane forholdene lenger.

Det 2. Vatikankonsil forpliktet Kirken til å verne om individets rettigheter - både i arbeid, det økonomiske, så vel som i alle aspekter av livet. I tillegg skal kirken fremme menneskenes mulighet både til kulturell og spirituell utvikling, fremholdes det i appellen.

AsiaNews (24. mars 2006)

av Webmaster publisert 24.03.2006, sist endret 24.03.2006 - 10:59