- Homoseksuell adopsjon kolliderer med Kirkens lære

Erkebiskopen i San Francisco, George Niederauer, har uttalt at å plassere barn hos par av samme kjønn ("same sex housholds") er i konflikt med katolsk lære. Han oppfordrer nå den lokale organisasjonen Catholic Charity til å bringe adopsjonsprogrammet i sin helhet i samsvar med Kirkens syn.

Mange antar at det er duket for massive sammenstøt rundt denne saken: For ikke lenge siden ansatte organisasjonen som ny promgramdirektør en mann som selv levde i et homoseksuelt parforhold og hadde et adoptivbarn.

I sin skriftlige uttalelse sa erkebiskopen for noen dager siden dessuten:

«Vi ser at det er mennesker innen vårt fellesskap som arbeider side om side med oss som ikke deler vår tro og vi anerkjenner og respekterer det faktum».

Ifølge direktøren for Catholic Charity i San Francisco, Brian Cahill, er siden år 2000 fem av de 136 homofile adopsjonene i San Francisco foretatt av Catholic Charity. Til nyhetsbyrået AP har han opplyst at erkebiskopens uttalelser kun er å betrakte som veiledende - ikke som noe forbud.

«Den katolske læren er overordnet. Like overordnet er interessene til de sårbare barna vi søker å hjelpe», uttalte Cahill.

Ignatius Insight´s Valerie Schmalz rapporterer at Cahill nylig hyrte Glenn Motola - en mann som lever i et homofilt parforhold og som sammen med sin partner har adoptert en sønn - til programansvarlig i Catholic Charity-programmet.

Erkebispedømmets talsmann, Maurice Healy, uttalte at Catholic Charity kanskje er i ferd med å sluttføre noen ytterligere slike adopsjoner i løpet av den nærmeste tid, og var usikker på om erkebiskopens standpunkt gav rom for et slingringsmonn for slike pågående prosesser.

San Franciskos myndigheter har truet med å trekke tilbake sine bevilgninger til Catholic Charity i erkebispedømmet dersom det blir slutt på å plassere adoptivbarn hos samkjønnede par. Uansett fremholdt Healy at dette ikke ville føre Catholic Charity, som har et årsbudsjett på 400 000 dollar, til å innstille sin virksomhet.

Bystyret i San Francisco krever at Vatikanet omgjør sitt direktiv mot homoadopsjoner og oppfordrer den nye erkebiskopen i byen, George Niederauer, til å trosse Pavestolen.

- Det er en fornærmelse mot alle San Franciscos borgere når en fremmed stat som Vatikanet blander seg inn i og forsøker å påvirke denne store bys bestående og etablerte skikker og tradisjoner, slik som samkjønnslige pars rett til å adoptere og vise omsorg for trengende barn, heter det en enstemmig resolusjon fra byens "Board of Supervisors", sam samtidig er byens bystyre.

I bystyreresolusjonen betegnes et Vatikandokument fra 2003 om samkjønnslige forhold og adopsjon som "hatefull og diskriminerende retorikk (som) er både fornærmende og skjendig, med et nivå av ufølsomhet og uvitenhet som dette Board of Supervisors bare sjelden her kommet over." Den betegnet samtidig byens tidligere erkebiskop, nå kardinal William Levada, prefekt for Kongregasjonen for Troslæren, som en "avgjort ukvalifisert representant for sin tidligere hjemby og for befolkningen i San Francisco og de verdier de holder høyt." Levada hadde for litt siden minnet om Kirkens syn på disse spørsmål.

CNA-Catholic News Agency (24. mars 2006)

av Webmaster publisert 24.03.2006, sist endret 24.03.2006 - 14:59