Å bekjempe sult er å delta i skaperverket

 - Ved å garantere hvert enkelt menneske muligheten til en kvalitetsmessig livsstandard og en akseptabel trygghet for å få tilstrekkelig mat, deltar vi i skaperverkets store plan. Samtidig får vi muligheten til å sette felles verdier foran individuelle interesser. Hvis vi skal oppfylle alle menneskers ønske om fredelig sameksistens, krever internasjonalt samarbeid i dag nye former for solidaritet og fellesskap i iverksettelsen av programmer og aksjoner i samsvar med de fundamentale prinsipper for menneskelighet og rettferdighet.

Slik konkluderte monsignore Renato Volante i sin tale til den 28. sesjon av FAOs Midt-Østen-konferanse, som nylig ble holdt i Sana i Jemen. Volante er Den hellige stols permanente observatør til FNs Organisasjon for mat og jordbruk (FAO), som forøvrig har sete i Roma.

Msgr. Volante understreket forøvrig behovet for utvikling av landlige områder og matproduksjon for å oppnå matsikkerhet for hele menneskeheten. Han minnet om Den hellige stols spesielle oppmerksomhet overfor utfordringen om å bekjempe fattigdom, sult og feilernæring. Den hellige stol, fortsatte han, "fastholder nytten i at Den katolske kirke og kirkens forskjellige organer og institusjoner deltar i samarbeid på dette området." Dette samarbeidet må bli oppfattet ikke bare som en mulighet til støtte av logistisk karakter, men også som en kilde til idemessig og programmessig inspirasjon, fremholdt msgr. Volante overfor FAO-konferansen.

ZEN - Zenit (27. mars 2006)

av Webmaster publisert 27.03.2006, sist endret 27.03.2006 - 10:51