Europeiske katolske biskoper ønsker interreligiøs dialog

Kommisjonen for den katolske Bispekonferanse innen Den Europeiske Union - ComECE - har nylig avsluttet et to dager langt møte.

I en erklæringen som ble vedtatt om ytringsfriheten, ønsker biskopene å rette fokus på interreligiøs dialog mellom landene i Europa. Hovedtema under konferansen var knyttet til de alvorlige hendelsene mellom kristne og muslimer i Europa.

Biskop Josef Homeyer, emeritert biskop av Hildesheim, fratrådte som leder for ComECE, et verv han hadde hatt i nesten 13 år. Møtet valgte som hans arvtager biskop Andrianus Van Luyn av Rotterdam. Erkebiskop Diarmuid Martin av Dublin og en av hjelpebiskopene i Warszawa, Piotr Jarecki, ble valgt som nestledere for tre år.

CWNews.com (27. mars 2006)

av Webmaster publisert 27.03.2006, sist endret 27.03.2006 - 11:11