Norges Unge Katolikker søker vikar for organisasjonssekretær

nuk.png Norges Unge Katolikker (NUK) er en landsdekkende katolsk barne- og ungdoms­organisa­sjon. NUK er en sammen­slutning av lokallag, for barn og ungdom, med utspring i de katolske menig­hetene i Norge. Organisa­sjonens sekretariat, som arbeider i nært samarbeid med styret, har ansvar for den daglige driften av organisa­sjonen og sentrale arrange­menter, samtidig som man også støtter det lokale arbeidet.

NUKs virksomhet på sentralt plan i dag inkluderer: sommer­leirer for barn og ungdom, konfirmant­påske­leirer, pile­grims­turer, leder­trening og formasjon, blader, inter­nett­side, Advents­aksjonen (årlig solidaritets­aksjon i samarbeid med Caritas Norge), å være en "ressurs­sentral" i forbindelse med barne- og ungdoms­arbeid i de katolske menighetene i Norge.

Stillingen inngår i et sekretariat bestående av en organisasjonssekretær, organisasjonskonsulent og ungdomsprest. Sekretariatet er direkte underlagt NUKs Arbeidsutvalg. De ansatte må være innforstått med og lojal overfor organisasjonens kristne grunnsyn og formålsparagraf. Stillingen omfatter en del kvelds- og helgearbeid.

Ansvarsområder:

 • Drift og vedlikehold av medlemsdatabase
 • Utsendelse av infomateriell
 • Postjournal, arkivering, email og telefon
 • Ha løpende oversikt over økonomien, foreta utbetalinger, konteringer og lignende
 • Kontakt med offentlige myndigheter
 • Forefallende sekretærarbeid
 • Følge opp de administrative sider ved arrangementer

Kvalifikasjoner:

 • Minimum treårig handel og kontor, eller tilsvarende
 • Erfaring fra kontorfaglig arbeid
 • God kjennskap til IKT
 • Erfaring fra regnskap
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Gode samarbeidsevner og flerkulturell forståelse

Tidsrom for vikariatet: 1. juni 2006 - 31. august 2007.

Lønn etter avtale, men ikke under lønnstrinn 22.

For mer informasjon kontakt nestleder i NUK Heidi Øyma, epost heidi(dot)oyma(at)katolsk(dot)no eller tlf. 22 27 93 25 (kveldstid).

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes til: NUK, Akersveien 16a, 0177 Oslo, innen 1. mai 2006 - merk konvolutten "jobbsøknad".

NUK/ KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (27. mars 2006)

av Webmaster publisert 27.03.2006, sist endret 27.03.2006 - 15:29