Biskopene ber presidentkandidatene løse migrasjonsproblemet

I en uttalelse ber Mexicos katolske biskoper alle kandidatene ved presidentvalget å legge fram konkrete planer for hvordan de vil løse landets migrasjonsproblemer, og ikke bare påpeke at det er et problem. Gjennom flere tiår har millioner meksikanere illegalt krysset grensen til USA på jakt etter arbeid. Mange blir stoppet og sendt tilbake, men mange klarer å komme over og lever under kummerlige forhold i USA med svart arbeid. For tiden er det ca. 12 millioner innvandrere uten gyldiger papirer i USA.

"Å stoppe folkeflyttingen med forskjellige typer fysiske stengsler er umulig. Det vi virkelig trenger er dialog og gjennomgripende løsninger som tar i betraktning at migrasjon også innebærer et viktig bidrag til verdensfreden," heter det i biskopenes uttalelse.

Biskopene sier videre at "USA i praksis har anerkjent at landet er avhengig av mexikanske arbeidere for å holde økonomien sunn. Derfor bør USA anstrenge seg spesielt for å innføre lover og regler som gir mexikanske arbeidere mulighet for å finne arbeid som gir dem anstendig lønn og rettferdige ansettelsesbetingelser og beskyttelse, slik at de kan leve med verdighet."

De mexikanske biskopene påpeker at det å regulere flyten av migranter mellom forskjellige land er en kontinuerlig prosess. "Vi må heller ikke glemme vårt ansvar for å gjennomføre strukturelle reformer slik at meksikanere også i sitt eget hjemland kan få oppfylt de grunnleggende betingelser for å leve et verdig liv, uansett hvilket yrke de velger," sier biskopene.

Erklæringen fra de mexikanske biskopene kom samtidig med at Mexicos president Vicente Fox, USAs president George W. Bush og Canadas statsminsiter Stephen Harper møttes til toppmøte i den mexikanske feriebyen Cancun med arbeidsinnvandring som et sentralt tema. Et nytt amerikansk lovforslag foreslår skjerping av grenseovervåkningen mellom USA og Mexico, kriminalisering av ulovlig innvandring og umiddelbar utvisning av personer uten gyldige papirer. Forslaget er blitt møtt med kraftige demonstrasjoner i mange amerikanske storbyer, og protester fra flere land i Latin-Amerika.

President Bush har forsøkt å myke opp innvandringsreformen ved å lansere et "gjestearbeidsprogram" som skal gjøre det mulig, særlig for mexikanere, å få arbeids- og oppholdstillatelse. Bush forsikret sin mexikanske kollega Vicente Fox at han vil arbeide hardt for å sikre gjestearbeidere fra Mexico lovlig status i USA.

Catholic News Service/NTB-Reuters (3. april 2006)

av Webmaster publisert 03.04.2006, sist endret 03.04.2006 - 11:55