Erkebiskop advarer mot likegyldighet ovenfor familiefiendtlig politikk

Erkebiskopen av Valencia, Msgr. Agustín García-Gasco, har i et skriv bekreftet at det må være et konstruktivt forhold mellom familien og samfunnet, som først blir mulig når samfunnet står i familiens tjeneste.

Med disse ordene hevdet han at det ikke en gang bør være tillatt med en påtatt politisk nøytralitet ovenfor familien - for eksempel å innføre lover som om familien var en separat sak og ikke et gode for hele samfunnet.

Erkebiskopen hevdet at det å være likegyldig ovenfor familiens gode eller å gi etter for familiefiendtlig politikk, i realiteten er det samme som å stille seg bak dem som angriper menneskeverdet. Han uttrykte at de politiske kreftene burde begrense seg ovenfor familien og ikke overgå grensen for den politiske respekt som familien selv krever, og han understrekte at å handle med respekt ovenfor familien forebygger totalitære tendenser. Videre ba han om at man må anerkjenne familiens rettigheter på samme måte som menneskerettighetene. Som en vesentlig forutsetning foreslo han at man må verdsette og fremme familiens identitet, "naturlig samfunn basert på ekteskapet". Denne anerkjennelsen skiller klart mellom familien og andre samlivsformer, som p.g.a. sin natur er en annen virkelighet, hevder erkebiskopen.

ACI Prensa (3. april 2006)

av Webmaster publisert 03.04.2006, sist endret 03.04.2006 - 12:51