Mellom-Amerikas biskoper om USAs innvandringspolitikk

 Se også:

Det mellom-amerikanske bisperådet (SEDAC) ber senatorene i USA om å finne en humanitær løsning på problemet med ulovlig innvandring til USA, før de iverksetter prosjektet som gjør alle uregistrerte innvandrere og de som hjelper dem til kjeltringer. Loven som ble vedtatt i desember i fjor, krever at alle sosiale og humanitære organisasjoner, også Kirken, skal be om lovlig dokumentasjon fra innvandrere før man hjelper dem. Den fastsetter at hver den som hjelper en ulovlig innvandrer vil bli straffet, og den fremmer også byggingen av muren mellom Mexico og USA.

Biskopene oppmuntrer til å finne humanitære lover for arbeiderne i USA og at man må godta familiegjenforening. De ber også om at de som oppholder seg på ulovlige premisser i USA må få lov til å komme frem i lyset og få ta del i det amerikanske samfunnet på en verdig måte og slik utvike seg. Gjennom skrivet, som SEDAC har sendt til amerikanske myndigheter, utrykker biskopene at å gi grønt lys til prosjektet for loven av 2005 om Grensesikkerhet, Antiterrorisme og Kontroll av Illegal Innvandring, vil føre til en katastrofe som kommer til å omfatte tusenvis av mennesker, familier og samfunn i den mellom-amerikanske regionen, som allerede er nedtrykt av fattigdom. De understreker at flertallet av de illegale innvandrerne i USA kommer fra nettopp Mellom-Amerika.

Den store innvandringsbølgen startet på 70- og 80-tallet som følge av væpnede konflikter, og har nå fått et oppsving pga de aktuelle økonomiske problemene i regionen. Det disse innvandrerne sender hjem til slektninger, har utviklet seg til å bli den nest største inntekten regionen har, og derfor vil en utsendelse av disse innvandrerne frambringe en økonomisk, politisk og sosial krise Mellom-Amerika.

Skrivet minner om at utvandrerne har rettigheter og verdighet, og så lenge ikke USAs innvandringslover og økonomiske avtaler står i stil med den økonomiske virkeligheten, vil utvandring være en viktig utfordring på det amerikanske kontinentet. SEDAC vedkjenner at stabilitet i Mellom-Amerika er i USAs interesse og ber derfor om forståelse fra USA når det gjelder dette temaet, og de ber også om at USA ikke må glemme hvordan deres beslutninger påvirker naboene i sør. Til slutt understreker de at man i en globalisert verden er kalt til solidaritet med de som står utenfor og har minst, og at man i stedet for murer og grenser bør bygge broer som fører oss sammen som brødre og søstre.

ACI Prensa (3. april 2006)

av Webmaster publisert 03.04.2006, sist endret 03.04.2006 - 13:02