Biskopene maner regjeringen til nasjonal dialog om frihandelsavtale

Biskopene i Ecuador har i en hasteuttalelse bedt regjeringen om å legge til rette for en bredere nasjonal dialog før en eventuell underskriving av Frihandelsavtalen for Amerika.

Biskopene uttaler at en stor del av vanskelighetene rundt Frihandelsavtalen grunner i mangel på gunstig og adekvat informasjon rundt et tema som påvirker alle ecuadorianeres levekår. De mener det er viktig å se klart hvilke fordeler og ulemper avtalen bærer med seg; hvem som er vinnerne og hvem som er taperne, og til hvilken pris.

Biskopene antyder at det er nødvendig å forklare konsekvensene både ved en eventuell underskrift av avtalen og ved en eventuell avvising. De mener at ecuadorianerne selv ikke har fått gode nok muligheter til å bli kjent med eller diskutere disse konsekvensene. Skrivet gjør oppmerksom på at mangelen på informasjon og måten forhandlingene har funnet sted på har skapt en atmosfære av mistenksomhet og frykt. Biskopene foreslår at regjerningen rådspør seg med folket før neste kongress godkjenner eller avviser avtalen. Videre ber de om at man må samle flest mulig krefter for å oppnå flest mulig fordeler og minst mulig ulemper. Man må varsle om hvordan man kommer til å subsidiere de som vil komme dårligst ut av det, og selv om dette ikke er noen permanent løsning, vil den lette situasjonen litt for de berørte.

Biskopene ber alle ecuadorianere, spesielt urbefolkningen, om å legge vekk våpnene og godta dialog. De er klar over at Frihandelsavtalen representerer og krever store forandringer i folkets økonomi. De setter stor lit til ecuadorianernes arbeidspotensial, og sier videre at de også vil stole på det guddommelige forsyn som aldri forlater de som setter sin lit til Gud.

ACI Prensa (3. april 2006)

av Webmaster publisert 03.04.2006, sist endret 03.04.2006 - 13:05