Bønn for kall 7. april

Fredag den 7. april feirer menighetene i Oslo katolske bispedømme for andre gang messe for preste- og ordenskall, i forbindelse med "kallskampanjen" i bispedømmet.

I St. Olav domkirke i Oslo er det Augustinerkorherrene og St. Elisabethsøstrene som tar seg av innholdet til messen kl. 18.00 og den påfølgende kirkekaffen i menighetssalen.

Formålet med messene, som holdes hver første fredag i måneden, er å be om kall i kirken og gjøre de troende bevisste på at alle er ansvarlige for dette.

De forskjellige klostersamfunn og katolske felleskap og institutter i Oslo katolske bispedømme får samtidig anledning til å presentere seg.

Velkommen!

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) / www.nuk.no (3. april 2006)

av Webmaster publisert 03.04.2006, sist endret 03.04.2006 - 18:19