2400 katekumener blir voksendøpt denne påsken

Den katolske kirkes menigheter i Hong Kong forbereder seg til å oppta 2400 nye troende ved voksendåp påskenatt. Kardinal Joseph Zen og hjelpebiskop John Tong ledet forleden overhøringen av katekumenene, sammen med seks prester som har vært med på undervisningen. Dåpskandidatene bekreftet at de sluttet seg til den katolske tro, at de søkte dåpen av egen fri vilje og at de var beredt til å støtte aktivt opp om sine respektive menigheter.

Under seremonien minnet kardinal Zen om kristen morallære:

- De ti bud er en nådegave fra Gud som vi alltid må komme ihu. De er gitt for å hjelpe oss, og for at vi skal forstå hvor høyt Gud elsker oss.

Agenzia Fides (5. april 2006)

av Webmaster publisert 05.04.2006, sist endret 05.04.2006 - 11:23