Den amerikanske bispekonferansen jubler over gjeldslette overfor 17 land

Den amerikanske bispekonferansen ønsker velkommen avgjørelsen til World Bank Executive Board om å ettergi gjelden for 17 land med virkning fra 1. juli, som etter avtalen er første frist for å ettergi gjelden.

Biskop Thomas Wenski, som er president for komiteen for internasjonal politikk, karakteriserer bankens handling som en «konkret oppfølgning av pave Johannes Paul IIs oppfordring til globalisering av solidariteten.»

Den siste avgjørelsen fra Verdensbanken skyldtes tilsagn fra G8-landene i fjor i Edinburgh i Skottland. Dette innebærer en fullstendig gjeldsslette overfor 17 utpinte land som står i gjeld til Det Internasjonale Pengefondet (IMF), Verdensbanken og Den afrikanske utviklingsbanken i 2006.

Dette har blitt karakterisert som en viktig, men ikke desto mindre en betydningsfull seier for de krefter som arbeider for internasjonal gjeldsslette, som Den katolske kirke og andre interessegrupper.

I en pressemelding datert 31. mars fra Den amerikanske bispekonferansen, blir det understreket den betydning det har at gjeldssletten blir effektuert i løpet av tre måneder, fremfor at landene det gjelder må vente i over ett år.

Den amerikanske bispekonferansen vil fortsatt arbeide for gjeldsslette for et dusinvis av andre gjeldstyngende land, og det fra betydningsfulle kreditorer som Den interamerikanske utviklingsbanken.

www.catholicnewsagency.com (6. april 2006)

av Webmaster publisert 06.04.2006, sist endret 06.04.2006 - 10:33