Pavens liturgiske program i Den Stille Uke

Kontoret for den øverste pontiffs liturgifeiringer offentliggjorde den 4. april programmet for de messer og liturgier paven leder i Den Stille Uke:

SØNDAG 9. april: Palmesøndag og Vår Herres lidelse. Feiring av den 21. Verdensungdomsdag over temaet "Ditt ord er en lykt for min fot, et lys på min sti" (Sal 119:105). Paven velsigner palmegrener og oljekvister på Petersplassen kl. 09.30. Etter prosesjonen feirer han messen til minne om Herrens lidelse.

TORSDAG 13. april: Skjærtorsdag. I Peterskirken kl. 09.30 feirer paven Oljevigselsmessen sammen med kardinalene, biskopene, bispedømmets prester og ordensprester som er til stede i Roma. Dette gjør han som et tegn på de sterke bånd som råder mellom Verdenskirkens hyrde og hans brødre i presteembetet.

Påskens triduum over Herrens lidelse og oppstandelse begynner i Laterankirken kl. 17.30, med messe til minne om Herrens nattverd. Den Hellige Far feirer messen. Etter prekenen følger fotvasking av 12 prester. Under denne handling innbys de troende til å gi en kollekt til inntekt for ofrene for jordrasene i Maasin på Filippinene. Kollekten vil bli overlevert til Den Hellige Far ved frembæringen av offergavene. Etter messen overføres Det hellige sakrament til kapellet.

FREDAG 14. april: Langfredag. Den Hellige Far feirer messen til mine om Herrens lidelse i Peterskirken kl. 17. Han leder korsvandringen ved Colosseum kl. 21.15, og som avslutning taler han til de troende og gir dem sin apostoliske velsignelse.

LØRDAG 15. april: Påskeaften. Påskevigilien begynner kl. 22.00 i Peterskirkens atrium, med pavens velsignelse av påskelyset. Etter inngangsprosesjonen med påskelyset og etter at "Exultet", den store påskelovsangen, er sunget, leder han Ordets liturgi, Dåpsliturgien og Eukaristiens liturgi, som han feirer sammen med kardinalene.

SØNDAG, 16. april: Påskedag. Kl. 10.30 feirer pave Benedikt XVI messen på Petersplassen. Etter messen velsigner han "byen og verden" ("Urbi et Orbi"), fra podiet foran basilikaen.

VIS, 4. april 2006 (6. april 2006)

av Webmaster publisert 06.04.2006, sist endret 06.04.2006 - 10:46