Familien under angrep fra hedonistisk mentalitet, sier ny spansk kardinal

I forordet til en ny bok som inneholder en samling av Johannes Pauls II tekster om ekteskap og familie, skriver kardinal Antonio Cañizares Llovera av Toledo, visepresident i den spanske bispekonferansen, at ekteskapet og familien er under angrep fra "en hedonistisk, kravløs og ukjærlig mentalitet".

Kardinalen karakteriserer boken som et "verdifullt bidrag for alle tider, men spesielt aktuelt i lys av sjikaneringen av familieinstitusjonen vi i dag ser i Spania, samt det kommende Verdensmøtet for familier, som holdes i Valencia i juli, ledet av pave Benedikt XVI".

I forordet skriver kardinalen at "skilsmissens landeplage, som fremfor alt rammer barna", skaper alvorlige problemer for familieinstitusjonen.

Videre skriver han at "Pave Johannes Paul II gjorde ekteskapet og familien til et av de viktigste innsatsområdene i sitt pontifikat" og nevner den store innsatsen den avdøde paven gjorde for å "forsvare familien og til enhver tid forkynne familiens evangelium, livets tabernakel, menneskehetens håp."

Catholic News Agency (6. april 2006)

av Webmaster publisert 06.04.2006, sist endret 06.04.2006 - 17:20