Mennesket må ikke lide for vitenskapens skyld, sier paven

- Vår sivilisasjons store fristelse er å ofre mennesket til fordel vitenskap og teknologi, var pave Benedikt XVIs klare advarsel da han forleden talte til utdanningsministre, universitetsledere og offentlige tjenestemenn fra 42 land, deriblant også Norge. De deltok på en universitetskongress arrangert av Vatikanets Kongregasjon for katolsk utdannelse.

- Det grunnleggende spørsmål i dag, som i går, er stadig av antropologisk karakter: Hva er mennesket, hvor kommer det fra, hvor skal det gå og hvordan skal det gå? spurte Den hellige far retorisk. Og svarte:

- I bunnen av alle nye prosjekter må vi først klargjøre hva som er meningen med mennesket.

- Dere gjør rett i å spørre dere selv hva slags menneskehet, eller hvilket menneskebilde, deres universiteter skal tjene. Er det et menneske lenket til forsvaret av sine egne interesser, eller til et materialistisk perspektiv? Eller et menneske åpent for solidaritet med andre, på leting etter den sanne mening med sin eksistens? sa paven til sine gjester.

- I våre dager innvirker disse spørsmålene på forholdet mellom mennesket, vitenskapen og teknologien, la Benedikt XVI til. Og fortsatte:

- Hvis det er sant at teknologien gjennomgikk en rivende utvikling i det nittende og tyvende århundre, er det virkelig tatt store skritt også nå ved begynnelsen av det enogtyvende århundre: Takket være informasjonsteknologien har teknologisk utvikling overtatt selv deler av våre mentale aktiviteter med kunnskap som påvirker vår måte å tenke på, og den kan forme selv vår frihet.

I denne sammenheng, understreket paven, er det nødvendig å si kraftfullt at mennesket selv ikke kan, og ikke må, bli ofret til fordel for vitenskap og teknologi.

- Det er av denne grunn det er så viktig for oss å stille dette såkalte antropologiske spørsmål, for vi er arvinger og bærere av den humanistiske tradisjon basert på kristne verdier, og spørsmålet må stilles i lys av de prinsipper som har inspirert vår sivilisasjon, sa Den hellige far i møtet med universitetskongressens deltakere. De land som var representert på kongressen, er de som deltar i den såkalte Bolognaprosessen, et initiativ fremmet av European Center of Higher Education som er en del av FNs organisasjon for utdannelse, vitenskap og kultur (UNESCO).

Zenit (7. april 2006)

av Webmaster publisert 07.04.2006, sist endret 07.04.2006 - 10:30