Paven oppretter nye bispedømmer og nytt erkebispedømme

Pave Benedikt XVI har opprettet tre nye bispedømmer i det lille katolske landet Slovenia. Han har også elevert bispedømmet Maribor til erkebispedømme.

De nye bispedømmene er Novo Mesto, Celje og Murska Sobota. Det første har sitt territoium fra erkebispedømmet Ljubljana, de øvrige er utskilt fra Maribor.

Slovenia har drøyt 1,6 millioner katolikker. Etter nyordningen har landet to metropolitan- eller kirkeprovinser:

Både politisk og kirkelig sett har denne delen av Europa sett store forandringer gjennom de siste to tusen år. Det gjenspeiles tildels i to av de nye juristiksjonenes forhistorie: Maribor er historisk sett i direkte og uavbrutt kontinuitet med bispedømmet Lavant som ble utskilt fra sør-enden av erkebispedømmet Salzburgs store områder i 1225. Men både bispesete, navn og territorium har gradvis endret seg gjennom århundredenes løp, slik at det moderne erkebispedømmet Maribor ikke deler en eneste kvadratkilometer med det 780 år gamle utgangspunktet. Bispedømmet Celje er helt moderne, men i samme by var det et bispesete på 300-tallet. Det forsvant, men gjenoppstod mellom 580 og 620. Så forsvant det på nytt etter noen generasjoner, under områdets store befolkningsutvekslinger.

Sala Stampa/Kathpress/KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. april 2006)

av Webmaster publisert 10.04.2006, sist endret 10.04.2006 - 11:41