Kristne er skyteskive for muslimsk vold

- Brente klasserom, knuste kirkevinduer, ildspåsettelse av bibelstudielokaler og katolske unge som blir trakassert av muslimer. Volden mot kristne har eskalert i omfang i Ramallah siden Hamas vant valget.

Slik rapporterer sogneprest, frater Ibrahim Hijazin (55), om volden i området til AsiaNews. Frater Ibrahim har vært sogneprest i Ramallah i ni år, og i 13 år har han vært tilknyttet skolen Al Ahliyya, som utdanner fattige kristne og muslimske barn. Colleget ble opprettet i 1856 - under Det ottomanske imperiet - og det har tidligere ikke vært skyteskive for vold.

Det var en gang Ramallah var hovedsetet for det palestinske lederskapet. Den er blitt ansett som en kristen by med minst 40-50.000 kristne. Minst 30.000 har nå emigrert til Amerika og landene ved Gulfen. Som et resultat av emigrasjonen, bor det nå ca 40.000 mennesker i området. Av dette utgjør de kristne omtrent 10.000. Disse er oppdelt i ortodokse, anglikanere, lutheranere, melkiter og katolikker, som utgjør ca 2000.

Sogneprest Hijazin forteller at da han oppholdt seg i Jeriko i forbindelse med et møte med patriarken av Jerusalem, ropte en ungdom på ham for å advare ham om at et klasserom hadde blitt brent opp.

«Da jeg ankom stedet, fant jeg etterlatenskapene av to Molotov coctailsflasker som hadde blitt knust mot vinduene slik at glassplatene hadde blitt knust. Vi tilkalte politiet, og de begynte å undersøke saken, men uten noe resultat.

«Så igjen, den 5. mars, etter messen, lot en av mine sognebarn meg få vite om en annen brann som fant sted på basketballbanen ved skolen. Alt utstyret ble ødelagt, og hallen ble fullstendig ødelagt. Igjen tilkalte vi politiet, men de hadde ikke kapasitet til å finne ut hva som hadde skjedd. Hvordan det enn var, så kom to dusin menn fra Hamas. De foreslo å sette menn fra Hamas til vokte kirkebygningen, også på innsiden, men jeg avslo og aksepterte bare å ha en mann som vakt på utsiden».

«Disse hendelsene fant sted om natten. En gang, da kardinal Theodore Mc Carrick av Washington var her sammen med patriarken, hadde vi møte med president Abu Mazen som lovte å se nærmere på situasjonen. Så langt har vi imidlertid ikke sett noen resultater av dette. Vi fortsetter å konfrontere samfunnet her med problemene som våre unge møter på kveldstid når de har sine aktiviteter. Vi har også rapportert dette til politiet».

Sognepresten tror ingen har noe imot ham personlig.

«Jeg er veldig godt kjent på grunn av at skolen er åpen både for unge kristne og muslimer. De er fattige, og det er et flott vennskap mellom dem. Før intifadaen hadde vi også kurs i judaisme og unge jøder som deltok på disse.

Med hensyn til hvem som kan ha stått bak disse episodene, «tror vi dette er personer som kommer utenfor Ramallah. Vi mistenker at det kan være palestinere som er imot Hamas-regjeringen og som ønsker å forsterke konflikten for å bringe den i miskreditt>. Sognepresten hevder meget bestemt at det ikke har vært noen problemer med Hamas.

Også andre kristne kirkesamfunn er blitt utsatt for vold. 20. mars ble alle vinduene og alle plater av glass i en luthersk kirke knust. Hovedkvarteret til den protestantiske bibelsammenslutningen Birzeit, «Living stones» (Levende stener) ble brent ned til grunnen. På dørene hadde noen skrevet: «Å, Guds profet, (vi står) til din tjeneste!»

AsiaNews (10. april 2006)

av Webmaster publisert 10.04.2006, sist endret 10.04.2006 - 12:10