Cuba tillot to biskoper å kringkaste radiobudskap i fobindelse med påskehøytiden

 Se også:

Cubanske myndigheter har tillatt to biskoper å kringkaste påskebudskap på radioen ved inngangen til Den Stille Uke. For ett av de aktuelle bispedømmene er dette første gang det gis en slik tillatelse under Fidel Castro-regimet.

Dette ble bekreftet av biskop Emilio Aranguren av Holguin i et budskap adressert til den internasjonale organisasjonen "Aid to the Church in Need".

I følge biskop Aranguren har Kontoret for Religiøse Anliggender, under ledelse av det cubanske kommunistpartiets Sentralkomité, gitt ham og biskop Dionisio García Ibáñez av Bayamo-Manzanillo tillatelse til å kringkaste radiobudskap ved inngangen til Den Stille Uke i sine respektive bispedømmmer.

I bispedømmet Holguin var det den første gang på 46 år at en slik tillatelse ble gitt. Da biskop Aranguren (55) informerte de troende om dette etter messen forrige lørdag, reiste de seg og applauderte.

Biskop Aranguren forklarte at når han besøker "de syke i sine hjem, legger jeg merke til at en stor majoritet av dem velger utenlandske radiostasjoner for å kunne lytte til religiøse budskap... De trenger det for sin tro."

"Av denne grunn", fortsatte han, "har jeg bedt myndighetene gi meg tillatelse til å snakke til de syke for å oppmuntre dem til å feire de store begivenhetene i Jesu liv; hans lidelse, død og oppstandelse. Ved Guds vilje kan jeg gjøre dette hver uke."

I sitt 12 minutter lange radiobudskap, sendt på palmesøndag, snakket biskopen også til de eldre og fortalte dem: "Jeg ønsker å bringe dere et budskap om trøst, styrke og håp. Jeg vet at dere trenger dette, slik som vi alle gjør."

"Når du holder et krusifiks i hendene dine eller ser på Jesus Kristus på korset, inviterer jeg dere til å fornye deres tillit til ham. Dere vil kjenne et nytt sinnelag, en åndelig kraft til å bære deres kors med styrke, mot, verdighet og håp."

Zenit (11. april 2006)

av Webmaster publisert 11.04.2006, sist endret 11.04.2006 - 15:20