Regjeringen vil forebygge selektiv abort av jenter

Departementet for kirkelige anliggender, eller Kirkedepartementet i India, vil forebygge selektive aborter av jenter. Kirkelige grupper i landet advarer imidlertid mot kampanjen. De mener at kampanjen ikke vil svare til sin hensikt, med mindre den kombineres med sosiale tiltak og bedre utdannelsesmuligheter.

Koordinator for erkebispedømmet Delhis Kommisjon for Rettferdighet og Fred, sr. Mary Scaria, uttalte i mars i tilknytning til tiårskampanjen for jenters overlevelse, at hovedspørsmålet er regjeringens kampanje med hensyn til erklæringen om selektiv abort av jenter. En kristen studie har nemlig avslørt at i Delhi ble det på byens sykehus bare født 558 jenter per 1000 gutter. I henhold til indisk lovgivning er ultralydundersøkelser på gravide kvinner for å avdekke barnets kjønn ulovlig, men kliniske undersøkelser viser at abortering av jenter er "big business", og at dette utføres på omtrent en halv million kvinner i året.

I det indiske samfunnet er det en utstrakt preferanse for gutter fremfor jenter. Dette er sanksjonert av århundrers tradisjoner og sedvaner, og hindureligiøse forverrer situasjonen ved fortsatt å stille krav om å beslaglegge medgiften når datteren inngår ekteskap. Den 29. mars tilsto en indisk lege og hans assistent å ha foretatt selektiv abort av jenter, og disse ble dømt til fengselsstraff. Denne dommen indikerer at det er endringer underveis.

Virginia Saldana, som leder avdelingen for familieføderasjonen ved Den asiatiske katolske bispekonferansen, oppfatter det slik at Kirken gjør seg «skyldig i å fremskynde mannlige stereotyper og slik medvirker til å forsterke fordommene ved å stemple et kjønn som mindreverdig». Til tross for at hvert bispedømme har mandat til å arrangere ekteskapskurs, er ikke fordommer basert på kjønn i søkelyset.

Ifølge Joseph D'Souza, som er president for Det indiske kirkerådet, er de kristne kirkene «definitivt skyldige i å ignorere og opprettholde tausheten om dette spørsmålet». Han oppfatter det slik at det er et «minoritetskompleks» som gjør at Kirken vedblir å være taus. D'Souza mener at Kirken heller burde legge seg på en mer offensiv linje for å takle dette problemet.

The Tablet (12. april 2006)

av Webmaster publisert 12.04.2006, sist endret 12.04.2006 - 10:22