Patriark Sabbah av Jersualem ber israelere og palestinere stoppe hatet

I sitt påskebudskap, offentliggjort i går, kom msgr. Michel Sabbah, den latinske patriark av Jerusalem, med en sterk appell til jøder og palestinere, særlig til deres ledere, om å stoppe hatet og å tro på kjærlighetens kraft. Budskapet lyder:

"Dere som dreper, stopp med å drepe. Dere som hater, stopp hatet. Dere som okkuperer landet, gi det tilbake til sine eiere. Kjærlighet og tillit er mer effektivt for å oppnå den frihet og trygghet dere mistet og deres ønske om uavhengighet. Det er tydelig at dette språket lyder fremmed for alle som har makt i sine hender. Uansett sier vi også til myndighetene: Dere, myndigheter, som ikke tror på dette språket, dere har også evne til å elske, til å leve og til å forvandle forholdet mellom de to folk i vårt land til liv og fred."

Patriark Sabbah fortsetter med å si at Jesus gjennom påsken "gjorde hver og en av oss til nye skapninger og til nye mennesker, i rettferd, hellighet og sannhet (Ef. 4, 23-24). Han fylte oss med sin Ånd, og Åndens frukter, sier Paulus, er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse" (Gal. 5, 22-23).

Men i "våre dagligliv har vi noen ganger det inntrykk at livet i Ånden, som gir kjærlighet, glede og fred, er en umulig drøm, særlig i vårt Hellige Land som i mange år har vært vitne til hat, gjensidig fornektelse og død. Og ledernes handlinger og individers og gruppers liv bare fortsetter i denne logikken; Drep for å leve. Drep fordi vi blir drept. Hat fordi vi er redde eller fordi vi er motarbeidet. Det er disse kriteriene vi styres av og lever med i Det Hellige Land, i frelsens land, i et land der Gud har talt, og hvor de tre religioner hevder at de tror på Gud og lytter til hans ord."

Budskapet insisterer på at til tross for at dette er den realitet israelere og palestinere lever under, kan "landet der Gud har talt (...) fremdeles være Guds Ords land, og ikke bare landet der menneskenes ord erstatter Guds Ord med holdninger av hat og død. Vi må tro på vår evne til å elske, alle sammen, israelere og palestinere. Vi har evne til å elske og til å skape rettferdighet for oss selv og for andre. Vi trenger en ny start, basert på nye prinsipper og nye livsperspektiver i dette Hellige Land. Vi har evne til å frigjøre oss selv fra døden som har forgiftet oss inntil nå. Vi, israelere og palestinere, har evne til å frigjøre oss fra frykten som kommer av vold og terrorisme, fra okkupasjonen som handler om den sterkestes rett og fra dødens og hatets logikk."

"Til alle innbyggere i Det Hellige Land, kristne, jøder, muslimer og drusere, vi ønsker dere Guds gode velsignelser. Til jødene, som i disse dager feirer Exodus, uttrykker vi vårt ønske om at festen må bli en kilde til velsignelse, kjærlighet og rettferdighet for dere og for hele befolkningen i Det Hellige Land."

AsiaNews (12. april 2006)

av Webmaster publisert 12.04.2006, sist endret 12.04.2006 - 11:14