- Stol på Guds barmhjertighet, oppfordrer pave Benedikt XVI

-I morgen kveld innleder vi de hellige tre påskedagene, som er midtpunktet for hele kirkeåret. Gjennom de hellige ritualene gjenopplever vi vår Herres lidelse, død og oppstandelse, og gjenoppvekker vår lengsel etter å følge Jesus på nært hold. Skjærtorsdagen minner oss på hvordan Kristus ga seg selv fullt og helt til menneskeheten i eukaristiens sakrament. Gjennom fotvaskingen minnes vi også på en dramatisk måte det nye budet at vi skal elske hverandre.

Dette sa pave Benedikt XVI onsdag i Den stille Uke, på generalaudiensen på Petersplassen. Paven viet sin katekese til å forklare innholdet i påskeliturgien og oppfordret de troende til å stole på Guds barmhjertighet.

- Langfredag lytter vi til fortellingen om lidelsen og betrakter Kristus på korset. Dette er kjærlighet i dens mest radikale form: Gud oppgir seg selv for å løfte oss opp og redde oss. Påskeaften er Kirken åndelig forenet med Maria og ber ved Guds sønns grav, han som hviler etter å ha fullbyrdet sitt forløsningsverk. Siden, under den høytidelige påskevigilien, stiger et gledens Gloria og påskens Halleluja ut fra hele det kriste felleskapets hjerte, for Kristus har stått opp og overvunnet døden.

-Kjære venner, fortsatte paven, for å forberede oss til påsken ber Kirken oss om å benytte oss av botens sakrament. Stol på Guds barmhjertighet! Kristi tilgivelses gave er kilden til fred. Dette sakramentet gjør oss til fredens apostler i verden, som lengter etter å bøtes fra splittelse, lidelse, urettferdighet og vold. Det onde skal ikke få det siste ordet. Kristus, som ble korsfestet, har stått opp og har triumfert. La oss få mot av denne sannhet og med entusiasme bygge et samfunn som er inspirert av evangeliet, sa Benedikt XVI.

Flere titusen mennesker fra hele verden var i dag samlet på Petersplassen. De engelskspråklige gruppene tok initiativ til å synge "Happy Birthday, Papa", siden paven har bursdag den 16. april - som i år faller på selveste 1. påskedag.

Vatikanradioen (12. april 2006)

av Webmaster publisert 12.04.2006, sist endret 12.04.2006 - 14:32