Ny katedral bygges ved grensen mot Nord-Korea

Den katolske kirke i Korea bygger en ny katedral 10 km sør for grensen som deler landet i to. Det er et tegn, i påsketiden, på ønsket om fred og gjenforening mellom Sør- og Nord-Korea.

"Det nye stedet for tilbedelse, slik som Kristi oppstandelse som vi feirer i påsken, er ment å være et synlig tegn på ønsket om å leve i full og varig fred med våre brødre i nord," sier en katolsk kilde fra erkebispedømmet Soul til AsiaNews.

Den foreløpig kun planlagte katedralen skal reises i løpet av to år og skal dedikeres til "fred og forsoning". Kilden fortsatte: "I tiden da vi ble delt, begikk innbyggere fra både nord og sør synder. Vi håper at de kan viskes ut gjennom bønn og tilgivelse."

Ved siden av katedralen har Den katolske kirke startet byggingen av et "Senter for Enhet" som vil "tjene ved å ønske velkommen flyktninger fra nord, men også ved å forberede lekfolk, særlig ungdom, på en eventuell gjenforening."

Kilden la til: "Vi håper å kunne avholde kurs for de yngre i befolkningen for å unngå situasjonen som oppsto i Tyskland etter murens fall - vi må utdanne mennesker til å bli altruistiske og forståelsesfulle, ellers risikerer vi å ende opp med millioner av sosialt utstøtte." Senteret skal også "forsøke å integrere flyktninger, med en spesiell avdeling som tar seg av deres utdannelse dersom de er unge og jobbsøking for de voksne."

For øyeblikket er det "umulig å gjøre noe for katolikkene i nord, som offisielt sett ikke eksisterer. Det eneste vi kan gjøre er å sende humanitær hjelp. I påsken bidras det med mer mat til hjelpearbeidet enn til vanlig."

AsiaNews (12. april 2006)

av Webmaster publisert 12.04.2006, sist endret 12.04.2006 - 15:44