Judas var en grådig løgner, sier paven i skjærtorsdagspreken

Judas var en grådig løgner som verdsatte penger høyere enn sitt forhold til Jesus og sin kjærlighet til Gud, sa pave Benedikt XVI i en preken. Nøyaktig en uke etter at National Geographic Society publiserte det såkalte Judas-evangeliet, som tegner et positivt bilde av disippelen, gjentok pave Benedikt det tradisjonelle kristne syn at Judas forrådte sin venn og Herre etter nattverdsmåltidet.

Dokumentet, som ble utstilt i Washington i USA den 6. april, er en koptisk oversettelse fra det 3. århundre av det som opprinnelig var blitt skrevet på gresk før år 180. Teksten fremstiller Judas som den disippel som stod Jesus nærmest, og sier at Jesus bad Judas utlevere ham til de romerske myndigheter slik at han kunne fullende sitt oppdrag.

Men under sin preken under skjærtorsdagsmessen den 13. april sa pave Benedikt at Judas var det klareste eksempel kristne har på noen som nekter å ta imot Guds frelsende kjærlighet. For Judas, sa Paven, "er bare makt og fremgang reelt; kjærlighet teller ikke".

- Og han er grådig: Penger er viktigere enn felleskapet med Kristus, viktigere enn Gud og hans kjærlighet. Han blir en løgner og en bedrager som bryter med sannheten," sa pave Benedikt.

Etter å bevisst å ha tilsidesatt sannheten, "hardner Judas til, blir ute av stand til omvendelse (...) og kaster bort sitt ødelagte liv."

Catholic News Service (17. april 2006)

av Webmaster publisert 17.04.2006, sist endret 17.04.2006 - 13:07