- I Guds navn, ikke boikott palestinerne, sier Jerusalems kirkeledere

De 13 patriarker og ledere av kristne kirker i Jerusalem ga i sitt påskebudskap en kraftig appell for forsoning mellom Israel og Palestina. De ba også det internasjonale samfunn om å ikke boikotte det palestinske folk ved å stoppe hjelpearbeid.

De kristne kirkene i Det Hellige Land - ortodokse, armenske, latinsk katolske, koptiske, syriske, anglikanske og lutherske - feiret eller feirer påske den 16. eller den 23. april. Deres ledere ber de troende om å se på påskefeiringenes nærhet i tid som et tegn på behovet for større solidaritet og et felles vitnesbyrd om frelsen i Jesus i en "tydelig, utfordrende kjærlighet til alle vi er i kontakt med, i en tid der den vold og angst vi opplever i Det Hellige Land, landet der Jesus levde, synes å utfordre vår tro på hans oppstandelse."

Kirkelederne kritiserer det internasjonale samfunn for å holde tilbake hjelp til det palestinske folk. Etter deres syn er det "ikke tillatt å boikotte et folk som har blitt og blir utsatt for undertrykkelse og urettferdighet, mens det internasjonale samfunn synes å være paralyserte med tanke på å få en slutt på disse undertrykkelsene, og derfor har denne undertykkelsen beredt grunnen for vold, terrorisme og nedverdigelse av mennesket."

"Isteden for boikott, appellerer vi til det internasjonale samfunn om å gripe muligheten som ligger i denne historiske fasen i konflikten, for å seriøst forsøke å få en slutt på lidelsen i vårt land og for alle dets innbyggere. Vi ber det forvandle vårt land til et land som skinner i herlighet av mennesker som er befridd fra all type undertrykkelse og frykt, her hvor Guds stemme og herlighet ble åpenbart for menneskene."

I appellen adresserte kirkelederne også de israelske og palestinske myndigheter. "Dersom det finnes en ekte vilje, er det kapasitet og styrke nok til å overvinne alle hindringer - for å oppnå sikkerhet, fred og rettferdighet for alle, [for] både israelere og palestinere."

Rettet direkte mot Israels regjering, ber kirkelederne dem om å "se at unilaterale midler er et annet aspekt ved konflikten og begge folkenes vedvarende lidelsene. Derfor bønnfaller vi dem om å ta i bruk riktige midler til å frigjøre mennesket, israeler eller palestiner, og å i de palestinske autoriteter se en hjelper og partner i byggingen av fred, der byggingen ikke er umulig."

De snakker imidlertid ikke direkte til den nye palestinske regjerings holdning til Israel.

Kirkeledernes siste appell går til kristne i hele verden, som sammen med sine ledere deler "ansvaret for forsoning i Det Hellige Land, basert på sannhet, rettferdighet og likhet mellom folkene og menneskene."

De spør: "Gjorde du alt du kunne for å gi tilbake rettferdighet og menneskelig verdighet til de mennesker og troende som bor rundt de hellige steder, stedene for din tros røtter og stedet for verdens frelse?" De bønnfaller sine brødre og søstere i troen om å yte press på sine respektive myndigheter ("hjelpe til å få en stopper for de to folkenes lidelser") og nasjonale medier ("for å bringe liv, kjærlighet og tillit mellom de to folkene i vårt land"). Til slutt utfordrer de sine trosfeller: "Spør [...] deg selv om den såkalte 'Sikkerhets- eller isolasjonsmuren', de mengde 'check points' og menneskenes knuste verdighet i frelsens og kjærlighetens land..."

Appellen er signert av den gresk-ortodokse patriark av Jerusalem, Theophilos III, den romersk-katolske latinske patriark av Jerusalem, Michel Sabbah, den armensk-ortodokse patriark Torkom I Manooghian, kustos av Det Hellige Land fr. Pierbattista Pizziballa OFM, koptisk-ortodoks erkebiskop Anba Abraham, syrisk-ortodoks erkebiskop Swerios Malki Murad, etiopisk-ortodoks erkebiskop Abouna Grima, maronittisk erkebiskop Paul Sayyah, anglikansk biskop Riah Abu el-Assal, luthersk biskop Bishop Mounib Younan, syrisk-katolsk biskop Pierre Malki, armensk-katolske Rev. Raphael Minassian og gresk-katolsk archimadritt Mtanios Haddad.

AsiaNews (18. april 2006)

av Webmaster publisert 18.04.2006, sist endret 18.04.2006 - 10:34