-Den katolske kirke er nesten helt på bølgelengde med enkelte protestantiske frikirker i etiske spørsmål, sier Kasper

Samling om et felles kirkesyn er etter kuriekardinal Walter Kaspers vurdering forutsetningen for fremskritt i økumenikken med de protestantiske kirkesamfunnene. Økumenikken står her bare i begynnelsen, sa presidenten for Det pavelige råd for kristen enhet i et intervju med den franske, katolske dagsavisen "La Croix".

Kardinalen viste til at noen protestantiske kirker har inntatt "liberale" holdninger i etiske spørsmål som abort og "homo-ekteskap". Dertil finnes det prinsipielle forskjeller i kirke- og embetssyn.

I alle fall er Den katolske kirke "nesten helt på bølgelengde" med enkelte protestantiske frikirker i etiske spørsmål. Derimot er sakramentssynet svært forskjellig.

ettårsdagen for valget av pave Benedikt XVI sa Kasper at det er stor kontinuitet til Johannes Paul II, selv om de to pavene skiller seg i stil. Benedikt XVI konsentrerer de økumeniske samtalene om de vesentlige spørsmål.

Kathpress (19. april 2006)

av Webmaster publisert 19.04.2006, sist endret 19.04.2006 - 18:31