Lære om kondomer vil ikke endres, sier kardinal Lozanos sekretær

 Se også:

En embedsmann fra Det pavelige råd for den pastorale assistanse til helsearbeidere sa på mandag at den italienske avisen "La Repubblica"s intervju med rådets president, kardinal Javier Lozano Barragán, ikke innebærer at Kirkens holdning til kondomer og aids skulle endres. I intervjuet sa kardinalen at "det dreier seg om et svært vanskelig og delikat tema som krever stor klokskap", og at et dokument var i ferd med å bli utarbeidet.

Msgr. Antonio Soto Guerrero, personlig sekretær til kardinal Lozano Barragán og likesom ham fra Mexico, sa at Kirken forblir fast innenfor den katolske morallæres prinsipper. "I forhold til aids er det abstinens; vi kan ikke glemme at saken også i store stykker dreier seg om en moralsk uorden i forhold til det sjette bud."

I sin kommentar til ACI Prensa den 24. april utdypet msgr. Soto at "Kongregasjonen for Troslæren, ledet av kardinal William Joseph Levada, nå vurderer muligheten for å utarbeide et dokument om dette spørsmål, og den har derfor bedt om innspill fra andre organer i Vatikanet".

"Våre organer har allerede oversendt grundige studier fra vårt råds medlemmer og rådgivere på de spørsmål som Troskongregasjonen har stilt. Kongregasjonen vil så gjennomføre en grundig studie som vil ta noen måneder, og deretter vil konklusjonene fremlegges for paven, som så vil avgjøre om et dokument skal publiseres."

"Kirkens moralprinsipper forblir de samme," understreket han, "men situasjonene vi står overfor har endret seg. Det dreier seg snarere om hvordan man appliserer Kirkens lære til stadig nye forhold, som for eksempel aids."

"La meg nevne ett eksempel", sa msgr. Soto til ACI Prensa, "en person i et parforhold har aids, og ønsker å gifte seg - hvordan har den annen part rett til å beskytte sin helse? Prinsippet må være et forsvar av livet. Det som her er knyttet til den femte bud har også en forbindelse til det sjette bud; det ikke å bryte ekteskapet innebærer også å forsvare livet", sa msgr. Soto.

ACI - ACI Prensa (25. april 2006)

av Webmaster publisert 25.04.2006, sist endret 25.04.2006 - 12:14