Offentleggjering av programmet for Peterskyrkjas 500-årsjubileum

 Se også:

Vatikanet har presentert programmet som skal markere 500-årsjubiléet for grunnsteinsneddleggjinga i samband med bygginga av Peterskyrkja. Høgdepunktet vert ei høgtidsmesse på minnedagen for apostlane Peter og Paulus (29. juni), ein internasjonal forskningsdag og ei stor kunstutstilling, som skal opnast i oktober. I tillegg til dette skal Vatikanet i løpet av året gje ut fleire spesielle frimerke samt minnemedaljar for å markere jubiléet.

Peterskyrkja

Under jubileumsutstillinga i Vatikanet skal ein for fyrste gong syna fram den originale innskrifta "Peter er her", som vart avdekka på 1940-talet under utgravingsarbeida langs støttemurane til Peters grav.

18. april 1506 la pave Julius II ned grunnsteinen for den novarande Peterskyrkja, som det skulle ta 130 år å få bygd, og som skulle kome til å erstatte den gamle konstantinske kyrkja som fram til då hadde stått over Peters grav.

Peterskyrkjas bygningsmessege tilstand har vore kontinuerleg kontrollert gjennom generasjonane, og etter 500 år er framleis gudshuset i ein god bygningsmesseg tilstand, vektlegg basilikaens erkeprest, kardinal Francesco Marchisano.

Peterskyrkja, som vart utsmykka av dei største kunstnarar i samtida, så som Bramante, Michelangelo, Rafael og Bernini, vert dagleg vitja av omlag 30.000 personar. Kardinal Marchisano avviser imidlertid at det skulle liggje føre planar om å forenkle tilgangen til dei arkeologiske utgravingsarbeida under Petersdomen. For å forhindre at dei arkeologiske funn tek skade vil ikkje meir enn 50.000 menneske årleg få lov til å vitje gravene under Petersdomen.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste) (27. april 2006)

av Webmaster publisert 27.04.2006, sist endret 27.04.2006 - 11:35