Vatikanet offentliggjør kirkestatistikk forut for pavebesøket

 Se også:

I forbindelse med pave Benedikts planlagte pastoralbesøk til Polen neste måned (15.-28. mai) har Vatican Information Service sammenstilt den ferskest tilgjengelige statistikk angjeldende den katolske kirke der.

Polen har 38,2 millioner innbyggere, hvorav 36,6 millioner (95,8 prosent) er katolikker. Det er 45 kirkedistrikter (erkebispedømmer og bispedømmer), 10.114 menigheter og 800 andre slags sjelesorgssentra. Landet har nå 133 biskoper, 28.546 prester, 24.826 ordensfolk, 1.081 legmedlemmer av sekularinstitutter og 14.418 kateketer. Det er 1.803 elever ved de forberedende presteseminarer ("småseminarer"), og 6.427 seminarister ved de regulære presteseminarer.

Sammenlagt 315.698 barn og unge er innrullert på 1.726 katolske utdannelsesinstitusjoner, fra barnehaver til universiteter. Kirken driver ellers 33 sykehus, 244 klinikker, 267 aldershjem og hjem for funksjonshemmede, 538 barnehjem eller småbarnsstasjoner, 1.820 familierådgivningskontorer eller andre livsvernssentra, og 1.462 sentra for utdannelse og sosial rehabilitasjon.

VIS - Vatican Information Service (27. april 2006)