Jesuittenes flyktningehjelp er bekymret for kvinnelige studenter

Den økonomiske støtte fra det internasjonale samfunn til flyktningarbeid blant liberianere er skåret ned og dette rammer nå de liberianske flyktningenes skolegang. I følge Jesuittenes flyktningehjelp tvinges stadig flere kvinner ut i prostitusjon for å finansiere sine studier.

I siste studieår 2004-2005, avbrøt man den økonomiske støtten til skoler for flyktninger fra det sørlige Liberia. Det man vet er at midlene ble brukt til annet oppbyggende arbeid i landet. Som følge av dette måtte skolene stenge for de liberianske flyktningene.

En av disse skolene som ble rammet var St Mary's Parish Refugee School. Skolen ble opprettet av liberianske flyktninger og støttet av Jesuittenes flyktningehjelp. For at skolen skulle klare seg måtte både foreldrene og studentene bidra økonomisk gjennom hardt arbeid, slik at skolen ble halvfinansiert.

For noen uker siden mottok Jesuittenes flyktningehjelp bekymringsmeldinger fra foreldrene. Flere av studentene var tvunget til å prostituere seg for å få midler til videre studier. Situasjonen er uholdbar og faren for at de unge kan pådra seg HIV/AIDS er overhengende stor.

Jesuittenes flyktningehjelp har full forståelse for den uverdige utviklingen. Samtidig er det viktig å huske at de økonomiske midlene nå blir brukt til å gjenoppbygge Liberia. Det er et ønske at flyktningene etter hvert vender tilbake til sitt hjemland. Dermed kan de også bidra til å komme i gang med et mer normalt liv og etter hvert få en kontinuitet i skolegangen.

FIDES - International Fides Service (28. april 2006)

av Webmaster publisert 28.04.2006, sist endret 28.04.2006 - 10:43