Biskop Gerardi minnet som "Fredens martyr"

"Det har gått åtte år siden monseñor Juan Josè Gerardi Conedrera ble drept under svært brutale omstendigheter. Fremdeles venter vi på rettferdighet overfor et rettferdig menneske". Slik ble han nylig minnet under en messe av kardinal Rodolfo Quezada Toruño i hovedstaden i Guatemala.

Tusener av mennesker var møtt frem i katedralen for å hedre "Fredens martyr" msgr. Gerardi som ble funnet drept i sin menighet, San Sebastian, 26. april 1998. Folket la blomster på hans grav før de knelte og ba for den avdøde biskopen. På kirkegulvet kunne man lese disse ordene: "Fred over barna". Inskripsjonen er til minne om de 22.000 mindreårige ofrene som mistet livet under den lange borgerkrigen fra 1960-1996. Svært få av barna har blitt identifisert.

Msgr. Gerardi ga håp og tro under krigen. Dessuten bevisstgjorde han innbyggerne til å få innsikt, og avsløre sannhetene rundt den lange konflikten og dets grufullheter under krigen i landet.

Drapssaken på biskopen er den dag i dag ikke avklart. Ennå er ingen blitt dømt for det grufulle handlingen. En domstol reduserte straffen fra 30 til 20 år i første instans til en pensjonert oberst og hans sønn i 2001. I følge dommerne var de militære delaktig, men handlet ikke "selvstendig" i utførelsen av drapet, slik de først ble siktet for.

MISNA - Missionary Service News Agency (28. april 2006)

av Webmaster publisert 28.04.2006, sist endret 28.04.2006 - 21:46