Kardinal støtter grunnlovstillegg til støtte for ekteskapet

Et konstitusjonelt grunnlovstillegg er den «eneste praktiske måten» for USA til å hegne om ekteskapet som en union mellom mann og kvinne, hevder kardinal Justin Rigali i Philadelphia.

- Ekteskapsinstitusjonen lider. Vi kan ikke forholde oss passivt», lød advarselen fra kardinalen i en uttalelse av 25. april.

Via en telefonkonferanse snakket kardinalen og andre religiøse ledere om å fremme forslag til støtte for et grunnlovstillegg om ekteskapet som en union mellom mann og kvinne. Senatet skal drøfte et slikt tillegg til grunnloven i juni.

Kardinalen opplyser at Konferansen av amerikanske katolske biskoper allerede har gitt uttrykk for sin støtte til et slikt tillegg i grunnloven. Og kardinalen understreker i sin uttalelse at nå er det hver biskops ansvar å gjøre dette kjent i sitt respektive bispedømme.

Biskopen gav også uttrykk for at ved å rette oppmerksomheten mot betydningen av å støtte opp om det tradisjonelle ekteskapet, vil dette styrke muligheten for å få vedtatt et slikt tillegg i grunnloven.

CNS - Catholic News Service (25. april 2006)

av Webmaster publisert 28.04.2006, sist endret 28.04.2006 - 21:49