President Arroyo vil avskaffe dødsstraff

Filippinenes president Gloria Macapagal-Arroyo har offentliggjort en plan for å avskaffe dødsstraffen med umiddelbar virkning. Umiddelbart etter påske kunngjorde hun at alle dødsdømte som venter på henrettelse, får straffen omgjort til fengsel på livstid. Deretter startet hun arbeidet med en ny lov som avskaffer dødsstraffen helt og holdent. Loven skal være klar i juni.

Presidentens benådning stopper i første omgang 17 henrettelser som etter planen skulle vært utført i slutten av april.

Nyheten ble hilst med glede av de katolske biskoper. Presidentens sterkeste kritiker, erkebiskopen av Cebu, kardinal Ricardo Vidal, karakteriserte presidentens avgjørelse som en nådens handling som passer godt til ånden fra påskens hellige dager. Kardinal Vidal har lenge uttrykt bekymring over at fattige filippinere kan risikere dødsstraff bare fordi de ikke har råd til skikkelige forsvarere.

Siden dødsstraff ble gjeninnført i det overveiende katolske Filippinene i 1994, er syv dømte henrettet, alle med giftsprøyter. Den siste henrettelsen skjedde i januar 2000. Da Arroyo overtok makten i januar 2001, kunngjorde hun en pause i henrettelsene. I 2003 ville hun gjenoppta gjennomføring av dødsdommer for straffedømte mordere, voldtektsforbrytere, narkotikalangere og kidnappere, men møtte meget sterke protester fra katolske biskoper og menneskerettighetsaktivister.

At president Arroyo nå vil avskaffe dødsstraffen er uten tvil et forsøk på å bygge bro til Den katolske kirke. Flere av Kirkens biskoper, deriblant kardinal Vidal og anti-gamblingsforkjemperen erkebiskop Oscar Cruz, har med jevne mellomrom reist spørsmål om hennes økonomiske politikk og demokratiske legitimitet. Manilas nylig utnevnte kardinal Gaudencio Rosales har hittil forholdt seg taus, men synes å ha mindre entusiasme for presidenten enn sin forgjenger, avdøde kardinal Jaime Sin.

President Arroyo er stadig i søkelyset for påstått fusk under presidentvalget i 2004 da hun ble gjenvalgt med mindre enn en million stemmers overvekt.

TAB - The Tablet (30. april 2006)

av Webmaster publisert 30.04.2006, sist endret 30.04.2006 - 14:44