Anbefalt foredrag: "Den katolske kirkes rolle og respons i kampen mot hiv og aids"

P. Bob Vitillo

Caritas Norge i samarbeid med Oslo katolske bispedømme inviterer til foredrag med temaet:

"Den katolske kirkes rolle og respons i kampen mot hiv og aids"

Foredragsholder er p. Bob Vitillo, spesialrådgiver for Caritas Internationalis og ekspert på hiv og aids.

P. Bob Vitillo har vært sterkt involvert i å forme Den katolske kirkes arbeid innen hiv/aids, og siden 1987 har han vært engasjert i utdannelse av kirkeledere og kirkens medarbeidere for å gjøre oss i stand til å møte den utfordringen Hiv- og Aids-pandemien er. I dag er han spesialrådgiver for Hiv/Aids med sete i Genève, leder for "AIDS funding network Group of Catholic organizations engaged in HIV and AIDS programs in the developing world and other needy countries", styremedlem i Global Fund, aktiv i økumenisk arbeid blant annet i Ecumenical Advocacy Alliance, og han reiser utrettelig verden rundt for å holde kampen mot Hiv/Aids øverst på dagsorden. P. Vitillo har helt siden 1987 samarbeidet også med Caritas Norge, og han har ved flere anledninger vært på Norges-besøk.

Foredraget/seminaret finner sted både i Oslo og Bergen.

Bergen: Søndag 18. juni etter høymessen i St. Paul, dvs. ca. kl. 12.30-14.30, på St. Paul skole.

Oslo: Mandag den 19. juni klokken 19.30-21.00 i Mariagården, Akersveien 16, Oslo.

Foredragene holdes på engelsk og er åpne for alle.

Caritas Norge er stolte over å få pater Bob Vitillo på besøk, og vi håper at mange finner tid til å komme og høre om dette utrolig viktige temaet.

Bob Vitillo besøker Norge i forbindelse med et bistandsseminar arrangert av Caritas Norge. I løpet av Norges-besøket vil han blant annet også besøke Utenriksdepartementet sammen med representanter fra Caritas Norge. Tirsdag den 20. juni kl. 10-15 vil han sammen med Kari-Mette Eidem, leder i Caritas Norge, lede en work-shop om temaet for prestene i Oslo katolske bispedømme, på invitasjon fra biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.

"Alle må involvere seg i kampen mot Aids"

Johannes Paul II

Bekjempelsen av Hiv og Aids er et meget sentralt spørsmål for kirken i dag - kampen mot viruset er i dag viktigere enn noensinne. Til tross for at livsforlengende midler er tilgjengelige, dør 8500 mennesker hver dag som en følge av aids. Av disse er flere enn 1500 under 15 år gamle, mange små barn. Til tross for mye forebyggende arbeid, smittes over 13 000 personer hver dag - ca. 10 personer hvert minutt.

Kampen mot pandemien, som får svartedøden til å blekne, er på langt nær vunnet. Dette stiller også kirken overfor enorme utfordringer.

Du kan lese mer om Den katolske kirke og kampen mot hiv og aids i Caritas Norges siste nummer av CaritasINFO.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) / Caritas Norge (1. juni 2006)

av Webmaster publisert 01.06.2006, sist endret 01.06.2006 - 16:34