Katolske bevegelser holder pinsevake med paven

 Se også:

På pinseaften, den 3. juni, skal pave Benedikt XVI treffe de moderne katolske legmannsbevegelsene på Petersplassen. Man antar at mellom 200 000 og 300 000 medlemmer av et hundretalls ulike bevegelser kommer for å delta i møtet pinseaften.

På 1900-tallet, og spesielt etter Annet Vatikankonsil (1962-1965), har det oppstått mange ulike nye bevegelser og fellesskap som vil hjelpe troende til å leve et fullverdig kristenliv i hverdagen, uten å gå i kloster eller bli prest. Blant bevegelsene som er representert på møtet er neokatekunematet, Comunione e Liberazione, den karismatiske fornyelse, Sant'Egidio, Schönstatt-bevegelsen og Emmanuel-fellesskapet.

Allerede i 1998 holdt Johannes Paul II et møte med bevegelsene, noe som ble et viktig steg for å hjelpe dem til å finne sin plass i kirken - noe som ikke alltid har vært lett. Pave Benedikt XVI har en positiv innstiling til bevegelsene og beskriver dem som et uttrykk for at Den Hellige Ånd griper inn. Paven har selv satt temaet for årets møte: "Skjønnheten ved å være kristen og gleden ved å formidle troen."

Enkelte ganger oppstår det spenninger mellom bevegelsene og de vanlige menighetene. Bevegelsene lokker mange engasjerte unge, og det er en risiko for at de tømmer menighetene for engasjerte lekfolk. Erkebiskop Stanislaw Rylko, som er president for Vatikaents råd for lekfolk, forklarer at samarbeidet fungerer dersom biskoper, prester og Den Hellige Ånd hjelper til.

-Når det gjelder bevegelsenes forhold til menigheter og bispedømmer, ga Johannes Paul II oss en enkel regel: bevegelsene må forsøke å føye seg inn i menighetene i en ånd av utdmyk tjeneste. På den andre side må hyrdene, biskopene og prestene, ta imot bevegelsene med en faderlig hjertelighet. Pave Benedikt XVI legger på sin side til at både bevegelsene og hyrdene må la seg rense og fostre av Ånden.

Møtet på Petersplassen forgår i forbindelse med den andre verdenskonress for bevegelser og nye fellesskap, som holdes i Rocca di Papa utenfor Roma 31. mai til 2. juni, med 300 delegater fra et hundretalls bevegelser, sammen med kardinaler, biskoper, ordenfolk og andre kirkelige kjendiser. Blant talerne finner vi erkebiskopen av Wien, kardinal Christoph Schönborn, kardinal og patriark av Venezia Angelo Scola og grunnleggere av flere bevegelser.

Bevegelsene holdt sitt første internasjonale møte i Roma i 1981, deretter i Rocca di Papa utenfor Roma i 1987 og i Bratislava i 1991. I 1998 ble det en internasjonal kongress i forbindelse med møtet med Johannes Paul II, og nå avholdes altså den andre internasjonale kongress.

Vatikanradioen (2. juni 2006)

av Webmaster publisert 02.06.2006, sist endret 02.06.2006 - 13:27