Hans-Jakob Gram diakonvies i Connecticut, USA

Hans-Jakob Gram
Foto: Vincent Greco, Trumbull, Connecticut

Den 10. juni ordineres Hans-Jakob Gram (f. 9. august 1940) til permanent diakon, inkardinert i bispedømmet Bridgeport, USA. Gram har tidligere vært aktiv i kirken i Norge, blant annet som menighetsrådsformann i St. Olav menighet i Oslo, men flyttet USA og Connecticut i 1990. Han har sin diakonutdannelse fra bispedømmet Bridgeport i Connecticut, litt nord for New York City.

Grams adresse er: 36 Chestnut Woods Rd., 06896 West Redding, Connecticut, USA.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. juni 2006)

av Webmaster publisert 02.06.2006, sist endret 02.06.2006 - 14:51