Paven takker kirkens nye bevegelser og fellesskap og maner dem til lydighet

 Se også:

Pave Benedikt XVI har i et budskap til kirkens nye bevegelser og fellesskap uttrykt sin takknemlighet for deres bidrag til kirkens liv og maner dem samtidig til lydighet og fellesskap med paven og biskoper.

Paven kom med dette budskapet under fredagens åpning av den Andre Verdenskongress for kirkens nye bevegelser og fellesskap, som bla avholdt i Roma fra 31. mai til 2. juni - arrangert av Det pavelige råd for lekfolk. Kongressen hadde 300 representanter fra 100 ulike bevegelser/fellesskap.

Paven har i mange år årvåkent fulgt med i etableringen og veksten av nye kirkelige legmannsbevegelser og fellesskap, som oppsto i kjølvannet av Det Annet Vatikankonsil.

"De kirkelige bevegelser og nye fellesskap er i dag et lysende tegn på Kristus og hans Kirke, hans brud," sa paven til representantene.

"Bær Kristi lys inn i alle sosiale og kulturelle miljøer der dere lever," utfordret pave Benedikt representantene.

Budskapet ble lest av biskop Josef Clemens, sekretær for Det pavelige råd for lekfolk.

"Dere tilhører Kirkens levende struktur," forsikret paven representantene.

Kirken "takker dere for deres misjonsengasjement, for deres store innstats for formasjon i kristne familier, for oppmuntring til kall til den prestelige tjeneste og til konsekrert liv," la han til.

Samtidig takket Benedikt XVI dem for "den villighet dere viser i møte med kirkens retningslinjer, ikke bare de som er gitt av Peters etterfølger, men også av de ulike lokale kirkene, som sammen med paven bevarer sannheten og kjærligheten i enhet."

"Jeg stoler på deres lydighet," slo han fast. "Bevegelsene må møte alle utfordringer med en vilje til fullt fellesskap, i en ånd av lydighet til våre legitime pastorer."

Zenit (4. juni 2006)

av Webmaster publisert 04.06.2006, sist endret 04.06.2006 - 16:03