Saligkåringsprosessen for to polske fransiskanere snart ferdigstilt

Saligkåringsprosessen for to polske fransiskanere, som for ca. 15 år siden tjenestegjorde ved Andesfjellene i Peru, er snart avsluttet.

Etter å ha avsluttet sine teologistudier i Krakow, og med meget gode spanskkunnskaper, reiste de to unge fransiskanerne p. Michael (Miguel) Tomaszek og p. Zbigniew Strzalkowski til Peru. Med dem på reisen fulgte også p. Jaroslaw Wysoczanski. De hadde en svært vanskelig oppgave foran seg, da de skulle tjenestegjøre under beskjedne kår i menigheten Pariacoto. Området var preget av nød, og de fattige bøndene dyrket koka-planter som ble bearbeidet videre til kokain.

I områdene ved Andesfjellene hadde bakmennene for narkotikahandelen en sterk posisjon, der de patruljerte og overvåket områdene og de fattige landarbeiderne. På 1990-tallet var området kontrollert av en ideologisk revolusjonær gruppe. Disse spredte vold og frykt, samtidig som de lovet stor økonomisk gevinst på produksjonen av koka-planter. Mange mennesker ble massakrert, og enda flere forsvant sporløst.

I denne konteksten var kirken, med sin misjonsvirksomhet og annet omsorgsarbeid, i en meget utsatt posisjon. Volden mot utenlandske misjonærer og lekfolk økte. En av den revolusjonære gruppens mange edikter mot de katolske misjonærene var: "Med Bibelen og korset tror de at de er en barriere som kan stanse revolusjonen."

Kvelden den 9. august 1991, etter kveldsmessen, ble to av de unge prestene hentet av banden. Etter å ha erklært seg som ansvarlige for evangeliseringen i området, ble p. Michael (30) og p. Zbigniew (32) kneblet og dyttet utfor et stup.

Etter den tragiske hendelsen henvendte den daværende biskop Gastelumendi av Chimbote i Peru seg til Vatikanet. Sammen med den peruanske bispekonferanse ba de Vatikanet åpne saligkåringsprosess for de to polske misjonærene. Og i disse dager skal altså saligkåringsprosessen for de to være ferdig behandlet, melder nyhetsbyrået ZENIT.

ZENIT (4. juni 2006)

av Webmaster publisert 04.06.2006, sist endret 04.06.2006 - 16:29