350 000 på Petersplassen med paven

 Se også:

"Pinsen er dette..."

Hundretusener av mennesker feiret pinsen med paven både pinseaften og pinsedag. Pinseaften var det samlet ca. 350 000 mennesker, den største folkemassen på Petersplassen siden Johannes Paul IIs begravelse, til pinseaftenens møte mellom katolske bevegelser og fellesskap og pave Benedikt XVI. Pinsedag, når Kirken feirer minnet om hvordan Den Hellige Ånd kom over dispiplene 50 dager etter oppstandelsen, var det 100 000 samlet til pavens messe.

-Å være sammen var en av forutsetningene Jesus la for at de skulle få ta imot Den Hellige Ånd, sa paven i sin preken pinsedag.

-Og de kunne holde sammen fordi de holdt ut i bønn. Dette er et fantastisk eksempel for alle kristne fellesskap, sa han.

Hele kvarteret rundt Petersplassen var sperret for trafikk allerede lørdags morgen og fyltes kjapt av ulike grupper på vei til møtet. Mange av dem var ungdommer med caps og ryggsekk fra de seneste års katolske verdensungdomsdager.

Lørdagens møte på Petersplassen begynte i totiden og ble avsluttet med kveldsbønn eller vesper ledet av paven.

Pave Benedikt XVI var kledd i pelskantet, rød mantel i den kjølige kveldsluften og kjørte i åpen bil gjennom folkemassen opp til Petersplassen. Over 120 ulike bevegelser og kirkelige fellesskap var blant de frammøtte, som italiensk politi anslo til ca. 350 000. Blant disse moderne bevegelsene, som på ulikt sett lar katolikker oppleve fellesskap og fordypning i troen, var Opus Dei, Focolare, Sant'Egidio, Comunione e liberazione og den karismatiske fornyelse.

I sin preken pinseaftens vesper sa Benedikt XVI at verden er skapt av Den Hellige Ånd, men at skapelsen dekkes av et lag smuss og venter på at Guds barn skal åpenbares.

-Hvem eller hva er Den Hellige Ånd? Hvordan kan vi gjenkjenne ham? Hvordan kommer vi til ham, og han til oss? Hva gjør han? Et første svar får vi kanskje av Kirkens store pinsehymne, som innledet denne vesperen: "Veni, Creator Spiritus..." ("Kom, du skaperkraft") Hymnen viser til de første vers i Bibelen, som bruker et bildespråk for å fortelle hvordan verdensaltet ble skapt. Over kaos, over dypets vann, svevde Guds Ånd. Den verden vi lever i er skapt av skaperånden. Pinsen er ikke bare Kirkens opphav og fest - pinsen er også en skapelsens fest.

-Den som er kristen og tror på skaperånden, blir også bevisst at vi ikke får lov til å bruke eller misbruke verden og materien som et slags materiale som vi kan behandle slik vi vil. Vi må betrakte skapelsen som en gave som er gitt oss, ikke for at vi skal forstyrre den, men for at den skal bli til Guds hage, og derved også menneskenes hage. I møte med alle de former for misbruk av jorden som vi bevitner i dag, kan vi nesten høre hvordan skapelsen roper som i fødselsveer, som Paulus skriver(Rom 8,22) - vi begynner å forstå hva Paulus sier om at skapelsen venter utålmodig på at Guds sønner skal åpenbares for å selv befris og oppnå sin stråleglans. Kjære venner, vi vil være slike Guds sønner som skapelsen venter på, og vi kan være det, for i dåpen har Herren gjort oss til Guds sønner.

-Ja, skapelsen og historien venter på menn og kvinner som virkelig er Guds barn og oppfører seg deretter. Om vi ser på historien, kan vi se at skapelsen har kunnet blomstre på en spesiell måte omkring klostrene. Da Guds Ånd våknet i menneskenes hjerter, vendte også skaperåndens stråleglans tilbake til jorden, en stråleglans som menneskenes barbariske maktsyke hadde fordunklet og nesten slukket.

-Vi møter Den Hellige Ånd i skapelsen. Men Guds gode skapelse har gjennom historien blitt tildekket av et tykt lag smuss, som gjør det vanskelig eller umulig å kjenne igjen skaperens avbilde i den.

-Men skaperånden kommer oss til hjelp. Den har gått gjennom historien og taler så til oss på en ny måte. I Jesus Kristus har Gud selv blitt menneske og har latt oss få kaste et blikk inn i Guds indre.

-Pinsen er dette: Jesus, og gjennom ham Gud selv, kommer til oss og drar oss inn i seg selv.

Vatikanradioen (6. juni 2006)

av Webmaster publisert 06.06.2006, sist endret 06.06.2006 - 10:33