Nytt Vatikan-dokument om familien

 Se også:

I forkant av pave Benedikt XVIs møte med katolske familier fra hele verden i Valencia i Spania 8.-9. juli, har Vatikanet sammenfattet Den katolske kirkes syn på familie og forplantning i et ca. 60 siders dokument, ført i pennen av Det pavelige råd for familien. Dokumentet "Familie og menneskelig forplantning", som ble presentert den 6. juni, kom ikke med noe læremessig nytt, men betonte kanskje i enda sterkere grad enn før at familien i dag er under et større angrep enn noensinne.

Dokumentet behandler blant annet familie og forplantning, familiens rettigheter og forhold til samfunnet, og barnets rett til en familie.

-I den moderne tid har mennesket radikalisert tendensen til å ta Guds plass og erstatte ham. Aldri tidligere har menneskelig forplantning, og dermed dens naturlige plass familien, vært så angrepet som i vår tids kultur, sier dokumentet.

-Det er ulike årsaker til disse angrep, men roten til dagens dype krise når det gjelder sannheten om menneskene, menneskelig forplantning og familien, henger sammen med at Gud har blitt usynlig, sier dokumentet.

Blant angrepene nevnes samkjønnede ekteskap og former av registrert partnerskap som gir homoseksuelle par samme rettigheter som gifte heteroseksuelle, samt adopsjon for homoseksuelle par og inseminasjon for lesbiske kvinner.

Dokumentet fordømmer også kunstig befruktning og anvendelsen av menneskelige embryo.

Et barn skal være frukten av forholdet mellom en mann og en kvinne, betoner dokumentet.

Dokumentet tar ikke opp spørsmål om anvendelse av kondomer i ekteskap der den ene bærer HIV-smitte, et spørsmål som ble aktuelt gjennom katolsk presse for en tid tilbake.

Fire av verdens ca. 200 land og en amerikansk delstat har legalisert homoekteskap. Det var Nederland som var først ute i år 2001, fulgt av Belgia, Canada og Spania, samt den amerikanske delstaten Massachusetts. Honduras, Latvia og Uganda og 19 amerikanske delstater har valgt å beskytte ekteskapet mellom mann og kvinne gjennom lovgivning. I Europa har de følgende land innført ulike former for registrert partnerskap: Danmark (1989), Norge (1993), Sverige (1995), Island (1996), Nederland (1998), Frankrike (1999), Belgia (2000), Finland (2001), Tyskland (2001), Portugal (2001), Luxemburg (2004), Storbritannia (2005), Sveits (2005), New Zealand (2005), Slovenia (2005) og Tsjekkia (2006). I USA har delstatene Vermont og Connecticut innført registrert partnerskap.

Vatikanradioen (8. juni 2006)

av Webmaster publisert 08.06.2006, sist endret 08.06.2006 - 16:33