To kristne løslatt etter blasfemianklager

Høyesterett i Pakistan har frikjent to kristne som har sittet syv år i fengsel for blasfemianklager. De to kristne ble i sin tid siktet i Faisalabad, etter å ha blitt beskyldt for å ha brent Koranen.

Av sikkerhetsmessige grunner har ikke de to anklagede villet la seg intervjue, men AsiaNews har snakket med en av deres ektefeller. Det fortelles om år med frykt, trusler og om et urettferdig rettsystem preget av vilkårlighet.

Det var etter en triviell diskusjon at de to kristne ble ført til politiet og senere fengslet. På dette tidspunktet var ikke fengselsmyndighetene villig til å løslate dem mot kausjon, men utvidet heller anklagene fra å gjelde høylydt diskusjon til å gjelde blasfemi. Ingen fikk vite hva de to egentlig hadde diskutert.

De pårørende henvendte seg til "Bishop John Joseph Shaheed Trust", der de fikk økonomisk og juridisk bistand. Ektefellene fikk også hjelp til å få i stand en liten systue, slik at de kunne forsørge familien de årene deres ektemenn satt i fengsel.

Selv etter løslatelsen kan ikke familien leve i trygghet. I de siste årene har det kommet flere trusler fra fundamentalistiske muslimer rettet mot ektefellenes private bolig. Selv om de to mennene nå er frifunnet, er ikke sikkerheten god nok. Domstolene har med andre ord ikke sagt det siste ordet i denne saken, mener ektefellene.

Lederen for "Bishop John Joseph Shaheed Trust" arbeider for å få de to familiene forflyttet til et annet bosted. De to frikjente vil trenge hjelp fra psykolog, og etter hvert også et høvelig arbeid, slik at de forhåpentligvis kan få leve et verdig liv i fremtiden, melder AsiaNews.

AsiaNews (12. juni 2006)

av Webmaster publisert 12.06.2006, sist endret 12.06.2006 - 11:45