Biskoper protesterer mot lovforslag

De katolske biskoper i Belgia har publisert en uttalelse som setter spørsmålstegn ved et lovforslag som vil utvide bruken av medisinske teknikker for kunstig befruktning.

Biskopene advarer mot at "ikke alt som er teknisk mulig, og er medisinske fremskritt, er moralsk ønskelig." Mens biskopene roser medisinens evne til å lindre menneskelig lidelse, argumenterer de for at teknologiske fremskritt ikke må bryte den "usynlige barrieren" som vokter den menneskelige verdighet. Når mennesket ikke respekterer sin Skapers plan, sier biskopene, risikerer det å utbytte både andre og seg selv.

"Ønsket om å ha barn er både godt og legitimt," skriver de belgiske biskoper. Ønsket, fortsetter de, må imidlertid balanseres mot et enda større gode: "den menneskelige verdighet til personen som skal bli født." Mange av teknikkene som vureres tillat gjennom det nye lovforslaget, hevder biskopene, vil kunne gjøre barnet ikke bare til et mål i seg selv, men også til et middel for å nå målet - barnet kan bli benyttet til å tilfredsstille foreldrenes ønsker.

"I følge vårt syn, må verdigheten til barnet som skal bli født komme først," konkluderer biskopene. "Barnets rettigheter er mye større - selv før det er født - enn retten til å få barn."

CWNews.com (13. juni 2006)

av Webmaster publisert 13.06.2006, sist endret 13.06.2006 - 13:22