Håndbok for økumenikk publiseres snart?

Det pavelige råd for fremme av kristen enhet kommer snart til å publisere en håndbok for økumenikk, forteller kardinal Walter Kasper til det italienske nyhetsbyrået Apcom.

Kardinal Kasper, som er president for det aktuelle pavelige råd, sier at arbeidet med det nye dokumentet nærmer seg slutten og at han håper det kan trykkes i løpet av sommmeren. Håndboken er et produkt av to års arbeid, forteller han.

CWNews.com (13. juni 2006)

av Webmaster publisert 13.06.2006, sist endret 13.06.2006 - 13:33